Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 78

78 Stemmingen moties Materieel Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Materieel Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-De Roon over geen militair materieel schenken aan Jordanië (27830, nr. 179); 

  • -de motie-De Roon over geen verplichtingen aangaan voor de aanschaf van nieuwe tankvliegtuigen voordat de Kamer is ingelicht over de financiële gevolgen (27830, nr. 180); 

  • -de motie-De Roon/Fritsma over geen marineschepen meer inzetten als veerdienst voor gelukszoekers (27830, nr. 181); 

  • -de motie-Houwers over geen pool van helmen aanleggen (27830, nr. 182). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-De Roon over geen militair materieel schenken aan Jordanië (27830, nr. 179). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Roon over geen verplichtingen aangaan voor de aanschaf van nieuwe tankvliegtuigen voordat de Kamer is ingelicht over de financiële gevolgen (27830, nr. 180). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Roon/Fritsma over geen marineschepen meer inzetten als veerdienst voor gelukszoekers (27830, nr. 181). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Houwers over geen pool van helmen aanleggen (27830, nr. 182). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Wij hadden onze vinger opgestoken bij de stemming over de motie op stuk nr. 179 omdat wij voor waren. Misschien was het niet helder genoeg. 

De voorzitter:

Deze opmerking wordt opgenomen in de Handelingen.