Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 12

12 Stemming brief Bevoegdheid Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State inzake het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (27570-(R1672), nr. 19. 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te besluiten en in te stemmen met de voorlichtingsvraag aan de Raad van State, onder de aantekening dat de PVV-fractie tegen het voorstel heeft gestemd. 

Daartoe wordt besloten.