Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 90

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er lokaal en provinciaal geen bestuurlijk draagvlak meer is voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd;

overwegende dat het schrappen van de Ruit rond Eindhoven heeft geleid tot een nieuwe programmatische aanpak met een grotere regie bij de regio en slimme maatregelen die op meer draagvlak kunnen rekenen;

verzoekt de regering, tot de kabinetsformatie geen onomkeerbare stappen te zetten met de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, deze tijd te benutten om samen met de regio dit project te heroverwegen en hierbij te bezien of er rond Utrecht ook een regionale programmatische aanpak met draagvlak kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins