Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 79

79 Stemmingen moties Verwerving F-35

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verwerving F-35, 

te weten: 

  • -de motie-Belhaj over schommelingen in de dollarkoers in relatie tot de aanschaf van de F-35 (26488, nr. 410); 

  • -de motie-Belhaj over kinderen die rondom vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel wonen jaarlijks onderzoeken op gehoorschade (26488, nr. 411); 

  • -de motie-De Roon over niet over gaan tot een meerjarige bestelling (26488, nr. 412); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken welke piekbelasting geluidsoverlast nog acceptabel is (26488, nr. 413). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Belhaj over schommelingen in de dollarkoers in relatie tot de aanschaf van de F-35 (26488, nr. 410). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over kinderen die rondom vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel wonen jaarlijks onderzoeken op gehoorschade (26488, nr. 411). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Roon over niet over gaan tot een meerjarige bestelling (26488, nr. 412). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken welke piekbelasting geluidsoverlast nog acceptabel is (26488, nr. 413). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.