Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 91

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 91 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de N59 een belangrijke tweebaansverkeersader is voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden die steeds meer (vracht)verkeer te verwerken krijgt;

overwegende dat overheden en bedrijfsleven in de regio aandringen op maatregelen op korte termijn om de verkeersveiligheid en de doorstroming op orde te brengen en bereid zijn om daar financieel aan bij te dragen;

verzoekt de regering, in overleg met de betrokken overheden op korte termijn werk te maken van maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op het N59-wegvak Schaapsweg-Hellegatsplein te verbeteren en daarbij gebruik te maken van voorfinanciering door de betrokken overheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Van Helvert

Bruins