Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 95

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de audit van de gemeente Utrecht blijkt dat het terugbrengen van de ontwerp en maximumsnelheid naar 80 km/u de verkeersveiligheid bij 2x6 rijstroken binnen de bak op de A27 bij Amelisweerd weer naar een acceptabel niveau zou kunnen brengen;

constaterende dat nooit onderzoek is gedaan naar verbreding binnen de bak bij een maximumsnelheid van 80 km/u;

verzoekt de regering, het CPB een quickscan uit te laten voeren op de effecten van uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd binnen de bak en het invoeren van een 80 kilometerzone op verkeersveiligheid en congestie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj