Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 77

77 Stemmingen moties Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij, 

te weten: 

  • -de motie-Voordewind c.s. over het zodanig inrichten van VPD's dat zij sneller, goedkoper en flexibeler kunnen worden ingezet (32706, nr. 76); 

  • -de motie-De Roon over prioriteit geven aan de totstandkoming van wetgeving waarmee de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen mogelijk wordt (32706, nr. 77); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat inzet van particuliere beveiligers in het kader van de piraterijbestrijding onwenselijk (32706, nr. 78). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. over het zodanig inrichten van VPD's dat zij sneller, goedkoper en flexibeler kunnen worden ingezet (32706, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Roon over prioriteit geven aan de totstandkoming van wetgeving waarmee de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen mogelijk wordt (32706, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat inzet van particuliere beveiligers in het kader van de piraterijbestrijding onwenselijk (32706, nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.