Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 87

87 Stemmingen moties Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Participatiewet, 

te weten: 

 • -de motie-Schouten/Pieter Heerma over mogelijk maken van een praktijkroute voor bepaling van verminderde loonwaarde (34352, nr. 21); 

 • -de motie-Schouten/Pieter Heerma over meetellen van de inkoop van diensten voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt (34352, nr. 22); 

 • -de motie-Schouten c.s. over op 12 juli 2016 de éénmeting van de banenafspraak naar de Kamer sturen (34352, nr. 23); 

 • -de motie-Karabulut over niet opschorten van de herbezettingsvoorwaarde in 2016 (34352, nr. 24); 

 • -de motie-Karabulut over middelen vrijmaken voor de realisatie van 30.000 beschutte werkplekken (34352, nr. 25); 

 • -de motie-Karabulut over overnemen van de "aandachtspunten en aanbevelingen voor de korte termijn" uit de Verkenning sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen (34352, nr. 26); 

 • -de motie-Karabulut over alle jongeren met een arbeidsbeperking een individueel recht op begeleiding en jobcoaching geven (34352, nr. 27); 

 • -de motie-Koşer Kaya/Pieter Heerma over ook voor nieuw beschut werk een vergelijkbare praktijkroute mogelijk maken (34352, nr. 28); 

 • -de motie-Koşer Kaya over alles op alles zetten om het doelgroepenregister zo snel mogelijk up-to-date te brengen (34352, nr. 29); 

 • -de gewijzigde motie-Voortman c.s. over de Algemene Maatregel van Bestuur zo snel mogelijk aan de Kamer sturen (34352, nr. 33, was nr. 30); 

 • -de motie-Pieter Heerma/Schouten over pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt (34352, nr. 31); 

 • -de motie-Kerstens/Nijkerken-de Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatisch in het doelgroepenregister opnemen (34352, nr. 32). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Schouten/Pieter Heerma over mogelijk maken van een praktijkroute voor bepaling van verminderde loonwaarde (34352, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouten/Pieter Heerma over meetellen van de inkoop van diensten voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt (34352, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouten c.s. over op 12 juli 2016 de éénmeting van de banenafspraak naar de Kamer sturen (34352, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut over niet opschorten van de herbezettingsvoorwaarde in 2016 (34352, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut over middelen vrijmaken voor de realisatie van 30.000 beschutte werkplekken (34352, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut over overnemen van de "aandachtspunten en aanbevelingen voor de korte termijn" uit de Verkenning sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen (34352, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut over alle jongeren met een arbeidsbeperking een individueel recht op begeleiding en jobcoaching geven (34352, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Pieter Heerma over ook voor nieuw beschut werk een vergelijkbare praktijkroute mogelijk maken (34352, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya over alles op alles zetten om het doelgroepenregister zo snel mogelijk up-to-date te brengen (34352, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman c.s. over de Algemene Maatregel van Bestuur zo snel mogelijk aan de Kamer sturen (34352, nr. 33, was nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Schouten over pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt (34352, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kerstens/Nijkerken-de Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatisch in het doelgroepenregister opnemen (34352, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.