Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 80

80 Stemmingen moties Reservistenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Reservistenbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Knops c.s. over met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten oplossen (34300-X, nr. 121); 

  • -de motie-Knops/Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per NATRES-reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar (34300-X, nr. 122). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Knops c.s. over met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten oplossen (34300-X, nr. 121). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Knops/Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per NATRES-reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar (34300-X, nr. 122). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.