Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 36

36 Pakketbeheer

Aan de orde is het VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/06). 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Zorgverzekeraars kunnen via de polissen die zij maken en via de manier waarop zij met de service omgaan, een soort van selectieprocedure hebben. Zo heb je verzekeringen die alleen voor hogeropgeleiden zijn, verzekeringen waarbij je je kind niet kunt inschrijven, en verzekeringen waarbij geen telefoonnummer vermeld is en je alles via internet moet doen. Officieel moeten ze iedereen toelaten, maar ze heeft het zo opgezet dat ze bepaalde groepen wel aanspreekt en bepaalde groepen niet. Laten ze nou juist die groepen niet aanspreken die duur zijn in de schadelast, dus drukken op de winst. 

Er zijn nog twee andere elementen die risicoselectie met zich meebrengen. Daarover wil ik graag twee moties indienen. De eerste gaat over de budgetpolis. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de budgetpolis een belangrijk instrument voor risicoselectie door zorgverzekeraars blijkt te zijn; 

overwegende dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben en dat risicoselectie niet is toegestaan; 

verzoekt de regering, een eind te maken aan de budgetpolis, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 741 (29689). 

Mevrouw Leijten (SP):

Het vrijwillig eigen risico is ook een instrument voor risicoselectie. Juist gezonde mensen die verwachten geen zorgkosten te hebben, krijgen een lagere premie door een hoog vrijwillig eigen risico te aanvaarden. Vandaar de volgende motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het vrijwillig eigen risico een belangrijk instrument voor risicoselectie door zorgverzekeraars blijkt te zijn; 

overwegende dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben en dat risicoselectie niet is toegestaan; 

verzoekt de regering, een eind te maken aan het vrijwillig eigen risico, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 742 (29689). 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Dit is toch het VAO Pakketbeheer? Dit zijn allemaal risicovereveningsmoties. We kunnen het omwisselen, maar dan pak ik nu mijn risicovereveningsmoties. 

Mevrouw Leijten (SP):

Heb ik de verkeerde moties voorgelezen? We hebben er vijf achter elkaar. Dit is volledig mijn fout. 

De voorzitter:

Ik heb u vriendelijk aangekeken en waarschijnlijk niet goed geluisterd. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik was ook verbaasd, want ik dacht dat mevrouw Bruins Slot eerder was bij het VAO Risicoverevening. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Dat klopt. Ik ben de eerste aanvrager van het VAO Risicoverevening. 

Mevrouw Leijten (SP):

Moet ik andersom doen? 

De voorzitter:

Nee, we gaan het niet opnieuw doen. Deze moties zijn ingediend.