Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 84

84 Stemmingen moties Marktwerking en mededinging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging, 

te weten: 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over een éénjarige pilot met een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt (24036, nr. 412); 

  • -de motie-Gesthuizen over een onafhankelijk meldpunt waar ondernemers klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden (24036, nr. 413); 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over een meldplicht voor verhuurders die woonruimte voor vakantieverhuur aanbieden via een online platform (24036, nr. 414). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. over een éénjarige pilot met een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt (24036, nr. 412). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen over een onafhankelijk meldpunt waar ondernemers klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden (24036, nr. 413). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. over een meldplicht voor verhuurders die woonruimte voor vakantieverhuur aanbieden via een online platform (24036, nr. 414). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Nu mijn moties op stukken nrs. 412 en 414 zijn aangenomen, wil ik zo snel mogelijk een brief van het kabinet waarin het toelicht hoe het deze moties gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.