Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 89

89 Stemmingen moties Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir over een onafhankelijke evaluatie van de verhuurderheffing (32847, nr. 250); 

  • -de motie-Bashir over afschaffen van de verhuurderheffing (32847, nr. 251); 

  • -de motie-Ronnes c.s. over beperken van de voorgestelde aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte voor woningen tot 40 m2 (32847, nr. 252); 

  • -de motie-Van Vliet over de effecten van de niet-verrekenbare verhuurderheffing op de vennootschapsbelasting (32847, nr. 254); 

  • -de motie-Houwers over woningbouwcoöperaties ertoe bewegen om commercieel vastgoed af te stoten (32847, nr. 255); 

  • -de motie-Van der Linde over aanpassen van de verkoopregels in gebieden waar uitbreiding van huurwoningen plaatsvindt (32847, nr. 256); 

  • -de motie-Krol over een substantiële verlaging van de verhuurderheffing en een stevigere investeringsaftrek voor woningcorporaties (32847, nr. 257). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Bashir over een onafhankelijke evaluatie van de verhuurderheffing (32847, nr. 250). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir over afschaffen van de verhuurderheffing (32847, nr. 251). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ronnes c.s. over beperken van de voorgestelde aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte voor woningen tot 40 m2 (32847, nr. 252). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Vliet over de effecten van de niet-verrekenbare verhuurderheffing op de vennootschapsbelasting (32847, nr. 254). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Houwers over woningbouwcoöperaties ertoe bewegen om commercieel vastgoed af te stoten (32847, nr. 255). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Linde over aanpassen van de verkoopregels in gebieden waar uitbreiding van huurwoningen plaatsvindt (32847, nr. 256). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol over een substantiële verlaging van de verhuurderheffing en een stevigere investeringsaftrek voor woningcorporaties (32847, nr. 257). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.