Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 81

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd ongeveer 1 miljard euro belastinggeld gaat kosten;

constaterende dat dit project volgens het Centraal Planbureau hoogstwaarschijnlijk onrendabel is, luchtvervuiling en CO2-uitstoot vergroot en leunt op het achterhaalde feit dat meer asfalt de fileproblemen altijd oplost;

constaterende dat er talloze en vele malen goedkopere infra-, ruimte- en onderhoudsprojecten door het land heen op de plank blijven liggen;

constaterende dat er een alternatief is van 0,5 miljard euro waarbij de uitbreiding «binnen de bak» kan plaatsvinden;

verzoekt de regering, pas op de plaats te maken ten aanzien van de huidige plannen, het alternatief «binnen de bak» nader te onderzoeken en kleinere infra-, ruimte- en onderhoudsprojecten sneller ter hand te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Tongeren

Wassenberg