Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 89

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder een fly-over is opgenomen tussen de A59 west en de A27 noord, maar de rest van het knooppunt nog met verkeerslichten geregeld zal blijven en er hier files zullen blijven;

constaterende dat de regio met het Hooipolderplusplan is gekomen wat met extra rijstroken op de A59 en een nieuwe parallelweg langs de noordzijde van de A59 er onder andere voor zorgt dat sluipverkeer wordt geweerd uit de dorpskernen Raamsdonk en Waspik;

constaterende dat de regio wil bijdragen aan dit plan van circa 10 miljoen euro en ook bereid is voor te financieren;

verzoekt de regering, welwillend met de betrokken overheden te zoeken naar een mogelijkheid om bij de verbreding van de A27 het Hooipolderplusplan te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins