Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 92

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de dynamiek en groei van Regio FoodValley, Regio Amersfoort en Barneveld, hun weerslag hebben op de infrastructuur en de bereikbaarheid van deze regio, en andersom;

constaterende dat de aansluiting van de A1 op de A30 een belangrijk knelpunt is;

verzoekt de regering, een MIRT-verkenning naar een totaaloplossing voor de zuid- én noordzijde te doen, zoals ook gedaan bij knooppunt Maanderbroek in Ede (Al2/A30);

verzoekt de regering, vooruitlopend op deze MIRT-verkenning onderzoek te doen naar het effect van een gefaseerde aanpak, te beginnen met no regret-maatregelen aan de zuidzijde;

verzoekt de regering, met de provincie en de regio in overleg te treden over de mogelijkheden van voorfinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Van Helvert

Geurts

Smaling

Bruins