Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 68

68 Stemmingen moties VSO Uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over voorkomen dat zorgverzekeraars aanvullende eisen gaan stellen aan de uitstroom (29689, nr. 739); 

  • -de motie-Leijten over het na een jaar evalueren van de maatregelen (29689, nr. 740). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Leijten (29689, nr. 739) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Leijten over het na een jaar evalueren van de maatregelen (29689, nr. 740). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.