Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 84

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat regionale investeringen in de N35 opgelopen zijn tot 80% van de investeringen;

overwegende dat er bij Raalte nog een fors knelpunt resteert waar doorstroming ernstig tekortschiet en waar verkeersveiligheid en leefbaarheid in het geding zijn;

verzoekt de regering, welwillend met de betrokken overheden te zoeken naar een mogelijkheid om het knelpunt bij Raalte aan te pakken;

verzoekt de regering voorts, de Kamer in het eerste kwartaal van 2017 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Bisschop

Bruins