Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 80

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de N50 ter hoogte van Kampen een flessenhals vormt;

overwegende dat dit deel van de N50 per rijrichting slechts één rijstrook kent, waardoor inhalen onmogelijk is, de doorstroming slecht is en de weg als onveilig wordt ervaren;

verzoekt de regering, een MIRT-verkenning te starten naar het opwaarderen van de N50 ter hoogte van Kampen naar een snelweg met twee rijstroken per rijrichting;

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Bisschop

Bruins