Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 25

25 Stemmingen moties Voorjaarsnota

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota,

te weten:

  • -de motie-Merkies over onder de Financiënbegroting brengen van de aanvullende posten (34485, nr. 3);

  • -de motie-Harbers over bekostigen van de redding van ROC Leiden uit het algemene macrobudget (34485, nr. 4);

  • -de motie-Omtzigt over een inventarisatie van de inkomensongelijkheid van eenverdieners (34485, nr. 5);

  • -de motie-Omtzigt over de risico's voor Nederland van de situatie bij Italiaanse banken (34485, nr. 6);

  • -de motie-Schouten over de inkomenspositie van eenverdieners (34485, nr. 7).

(Zie vergadering van 6 juli 2016.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (34485, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Italiaanse regering maatregelen heeft genomen en wil gaan nemen om de problemen op de balans bij Italiaanse banken te mitigeren;

overwegende dat de problemen bij Italiaanse banken bij een crisissituatie kunnen resulteren in gevolgen voor de Nederlandse economie met alle gevolgen van dien;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke risico's er voor Nederland zijn van de situatie bij Italiaanse banken, zo mogelijk maatregelen nemen om deze risico's te beperken en er zorg voor te dragen dat afgesproken regels binnen de bankenunie — zoals bail-in — ook worden toegepast bij Italiaanse banken;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover zo snel mogelijk en in het geval van calamiteiten onmiddellijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9, was nr. 6 (34485).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Merkies over onder de Financiënbegroting brengen van de aanvullende posten (34485, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Harbers over bekostigen van de redding van ROC Leiden uit het algemene macrobudget (34485, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt over een inventarisatie van de inkomensongelijkheid van eenverdieners (34485, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt over de risico's voor Nederland van de situatie bij Italiaanse banken (34485, nr. 9, was nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten over de inkomenspositie van eenverdieners (34485, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.