Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 21

21 Stemmingen Gaswinning Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390). 

(Zie vergadering van 6 juli 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bosman stel ik voor, in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel eerst te stemmen over het amendement op stuk nr. 19. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven c.s. (stuk nr. 19) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Jan Vos c.s. (stuk nr. 21, I) tot het invoegen van de onderdelen A00 en A0. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende tweede nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 19) tot het invoegen van een onderdeel Ba en de tweede nader gewijzigde amendementen-Jan Vos (stuk nrs. 21, I en II) tot het invoegen van de onderdelen A00 en A0. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.