Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 11

11 Stemmingen Kansspelen op afstand

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996). 

(Zie vergadering van 30 juni 2016.) 

De voorzitter:

Op 5 juli 2016 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Dan komen nu in stemming de wijziging voorgesteld door de regering en het wetsvoorstel. 

In stemming komt de wijziging voorgesteld door de regering (stuk nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze wijziging met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de wijziging voorgesteld door de regering (stuk nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.