Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 65

65 Stemming motie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête, 

te weten: 

  • -de motie-Fokke c.s. over overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de commissie (34400, nr. 4). 

(Zie vergadering van heden.) 

Nu de motie-Fokke is aangenomen, hoeven we niet over punt 6, het verslag van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête, te stemmen.