Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 20

20 Stemming motie Noodhulp

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Noodhulp, 

te weten: 

  • -de motie-Voordewind/Van Laar over het budget voor de Dutch Relief Alliance voor 2017 (32605, nr. 185). 

(Zie vergadering van 6 juli 2016.) 

In stemming komt de motie-Voordewind/Van Laar over het budget voor de Dutch Relief Alliance voor 2017 (32605, nr. 185). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.