Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 65

65

Stemming motie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête,

te weten:

  • de motie-Fokke c.s. over overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de commissie (34400, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Fokke c.s. (34400, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Nu de motie-Fokke is aangenomen, hoeven we niet over punt 6, het verslag van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête, te stemmen.