Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 85

85 Stemmingen moties Jeugdhulp

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Jeugdhulp, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius/Kooiman over standaardiseren van de gemeentelijke inkoop en verantwoording van jeugdhulp (31839, nr. 526); 

  • -de motie-Siderius/Kooiman over bewerkstelligen dat alle Veilig Thuisorganisaties aan alle eisen van de basisvoorwaarden voldoen (31839, nr. 527); 

  • -de motie-Ypma/Bergkamp over landelijk invoeren van de afspraken met de VNG over de mogelijkheid van vermindering van regeldruk (31839, nr. 528); 

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over toegang tot de Wet langdurige zorg voor kinderen met meervoudige somatische en verstandelijke beperkingen (31839, nr. 529); 

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over in gesprek met ouders aanbieden om de weigering voor de Wlz-indicatie in te trekken (31839, nr. 530); 

  • -de motie-Van der Burg/Ypma over gemeenten en regio's actief stimuleren om jeugdhulp in te kopen op basis van outcomecriteria (31839, nr. 532). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Siderius/Kooiman over standaardiseren van de gemeentelijke inkoop en verantwoording van jeugdhulp (31839, nr. 526). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius/Kooiman over bewerkstelligen dat alle Veilig Thuisorganisaties aan alle eisen van de basisvoorwaarden voldoen (31839, nr. 527). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma/Bergkamp over landelijk invoeren van de afspraken met de VNG over de mogelijkheid van vermindering van regeldruk (31839, nr. 528). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp over toegang tot de Wet langdurige zorg voor kinderen met meervoudige somatische en verstandelijke beperkingen (31839, nr. 529). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp over in gesprek met ouders aanbieden om de weigering voor de Wlz-indicatie in te trekken (31839, nr. 530). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Burg/Ypma over gemeenten en regio's actief stimuleren om jeugdhulp in te kopen op basis van outcomecriteria (31839, nr. 532). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.