Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 83

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN SMALING

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inspraak en bewonersparticipatie bij de A13/A16 mislukt is omdat veel deelnemers te kennen hebben geven niet voldoende gehoord te zijn, dan wel dat er niet goed gekeken is naar de ingebrachte alternatieven;

verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Nationale ombudsman – maar het mag ook iemand anders zijn – te laten doen naar de inspraak en bewonersparticipatie bij de A13/A16 teneinde daaruit lering te kunnen trekken;

verzoekt de regering voorts, de Kamer voor het eerste kwartaal van 2017 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Smaling