Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 88

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de N50 tussen Zwolle en Kampen veel file en verkeersonveiligheid te zien geeft;

verzoekt de regering, welwillend met de betrokken overheden te zoeken naar een mogelijkheid om het verzoek de N50 tussen Kampen en Zwolle te verbreden, te honoreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van Helvert

Smaling

Bisschop