Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 67

67 Stemmingen moties Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 

te weten: 

  • -de motie-Wassenberg/Thieme over afzien van verdere besparingen op de NVWA (33835, nr. 38); 

  • -de motie-Wassenberg/Thieme over diertransportwagens aan de Turkse grens (33835, nr. 39); 

  • -de motie-Wassenberg/Thieme over geen vergunningen voor diertransporten richting Turkije (33835, nr. 40); 

  • -de motie-Geurts c.s. over het terugdraaien van keurings- en toezichtkosten voor het bedrijfsleven (33835, nr. 41); 

  • -de motie-Geurts c.s. over een kennisprogramma voor zo adequaat mogelijke normstelling (33835, nr. 42); 

  • -de motie-Van Gerven over investeren in professionals bij de NVWA (33835, nr. 43). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (33835, nr. 43) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Wassenberg/Thieme over afzien van verdere besparingen op de NVWA (33835, nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg/Thieme over diertransportwagens aan de Turkse grens (33835, nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg/Thieme over geen vergunningen voor diertransporten richting Turkije (33835, nr. 40). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. over het terugdraaien van keurings- en toezichtkosten voor het bedrijfsleven (33835, nr. 41). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. over een kennisprogramma voor zo adequaat mogelijke normstelling (33835, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.