Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 76

76 Stemmingen moties Water

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Water, 

te weten: 

 • -de motie-Jacobi/Cegerek over bindende afspraken met de lagere overheden over de bescherming van het kustlandschap (27625, nr. 354); 

 • -de motie-Jacobi over een werkbaar alternatief voor de nu geplande bomenkap in het kader van het project Stroomlijn (27625, nr. 355); 

 • -de motie-Jacobi c.s. over een ontwikkelperspectief tot 2028 voor het Volkerak-Zoommeer (27625, nr. 356); 

 • -de gewijzigde motie-Geurts/Bisschop over uniformeren van monstername van oppervlakte- en grondwater (27625, nr. 372, was nr. 357); 

 • -de motie-Geurts over uitgebreider onderzoek naar de verschillende effecten van de kosten en baten van zowel het Voorkeursalternatief als het plan Sluizen (27625, nr. 358); 

 • -de motie-Wassenberg over harde waarborgen voor de bescherming van de gehele Nederlandse kust (27625, nr. 359); 

 • -de motie-Wassenberg over de plannen om de Nederlandse kust te bebouwen (27625, nr. 360); 

 • -de motie-Wassenberg over windmolenparken op zee gesloten houden voor alle vormen van visserij (27625, nr. 361); 

 • -de motie-Wassenberg over opstellen van een monitoring- en evaluatieplan voor het onderwatergeluid dat geproduceerd wordt bij de installatie van offshore windmolenparken (27625, nr. 362); 

 • -de motie-Visser over het onderzoek naar Beleving Windparken Hollandse Kust onderdeel laten zijn van de totstandkoming van het kustpact (27625, nr. 364); 

 • -de motie-Smaling/Jacobi over gemeenten ertoe bewegen bouwplannen te bevriezen (27625, nr. 365); 

 • -de motie-Smaling over bodemdaling en veenoxidatie in het kader van klimaatbeheersing (27625, nr. 366); 

 • -de motie-Koşer Kaya over de kustpactafspraken die naar gemeentelijke regelgeving vertaald worden nauw monitoren op naleving (27625, nr. 367); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over wensen ten aanzien van rapportages en internationale inzet (27625, nr. 369); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over in lijn met de motie-Bisschop c.s. in ieder geval nader te bepalen visrijke delen van het Friese Front niet te sluiten voor de bodem beroerende visserij (27625, nr. 370); 

 • -de motie-Houwers over die stappen ondernemen die nodig zijn om RWZI’s verplicht de zuivering van medicijnresten te laten uitvoeren (27625, nr. 371). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (27625, nr. 358) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De fracties van GroenLinks en van D66 wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 370 te zijn. 

In stemming komt de motie-Jacobi/Cegerek over bindende afspraken met de lagere overheden over de bescherming van het kustlandschap (27625, nr. 354). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi over een werkbaar alternatief voor de nu geplande bomenkap in het kader van het project Stroomlijn (27625, nr. 355). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. over een ontwikkelperspectief tot 2028 voor het Volkerak-Zoommeer (27625, nr. 356). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Geurts/Bisschop over uniformeren van monstername van oppervlakte- en grondwater (27625, nr. 372, was nr. 357). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg over harde waarborgen voor de bescherming van de gehele Nederlandse kust (27625, nr. 359). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg over de plannen om de Nederlandse kust te bebouwen (27625, nr. 360). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg over windmolenparken op zee gesloten houden voor alle vormen van visserij (27625, nr. 361). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg over opstellen van een monitoring- en evaluatieplan voor het onderwatergeluid dat geproduceerd wordt bij de installatie van offshore windmolenparken (27625, nr. 362). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Visser over het onderzoek naar Beleving Windparken Hollandse Kust onderdeel laten zijn van de totstandkoming van het kustpact (27625, nr. 364). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling/Jacobi over gemeenten ertoe bewegen bouwplannen te bevriezen (27625, nr. 365). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling over bodemdaling en veenoxidatie in het kader van klimaatbeheersing (27625, nr. 366). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya over de kustpactafspraken die naar gemeentelijke regelgeving vertaald worden nauw monitoren op naleving (27625, nr. 367). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. over wensen ten aanzien van rapportages en internationale inzet (27625, nr. 369). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Houwers over die stappen ondernemen die nodig zijn om RWZI’s verplicht de zuivering van medicijnresten te laten uitvoeren (27625, nr. 371). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.