Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 66

66 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart, 

te weten: 

  • -de motie-Elias over de ICAO betrekken bij de uitvoering van de aanbevelingen na ongevalsonderzoek (31936, nr. 341); 

  • -de motie-Van Helvert over een verbod op het pay-to-fly-systeem (31936, nr. 342); 

  • -de motie-Wassenberg over lasers om ganzen te verjagen van Schiphol (31936, nr. 344); 

  • -de motie-Wassenberg over de massale afschot van ganzen op Schiphol (31936, nr. 345); 

  • -de motie-Monasch over het rendement van de opleiding tot verkeersleider (31936, nr. 349). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (31936, nr. 344) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wassenberg en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 350, was nr. 344 (31936). 

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (31936, nr. 345) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wassenberg en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 351, was nr. 345 (31936). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Elias over de ICAO betrekken bij de uitvoering van de aanbevelingen na ongevalsonderzoek (31936, nr. 341). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert over een verbod op het pay-to-fly-systeem (31936, nr. 342). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Thieme over lasers om ganzen te verjagen van Schiphol (31936, nr. 350, was nr. 344). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Thieme over de massale afschot van ganzen op Schiphol (31936, nr. 351, was nr. 345). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Monasch over het rendement van de opleiding tot verkeersleider (31936, nr. 349). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Elias (VVD):

Nu wij niet stemmen over punt 6 dreigt ook weg te vallen dat de VVD en volgens mij ook nog een andere fractie geacht worden tegengestemd te hebben. 

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.