Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 28

28 Stemmingen Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VII). 

In stemming komt het amendement-Arib c.s. (stuk nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Arib c.s. (stuk nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.