Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 97

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN DE BOER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote opgaven zijn voor het openbaar vervoer, ook na 2028;

constaterende dat het Infrafonds met twee jaar verlengd wordt en er daardoor in het najaar beschikbare investeringsruimte zal zijn;

overwegende dat een aantal regionale projecten waarvan de financiering nog niet rond is kunnen aansluiten bij de grote rijksinvesteringen;

verzoekt de regering om in kaart te brengen welke investeringsbehoefte er bestaat bij decentrale overheden bij de volgende regionale projecten die aansluiten bij grote rijksinvesteringen:

  • fietsparkeren;

  • viersporigheid Delft-Rotterdam;

  • op- en overslagpunt Valburg;

  • verdubbeling spoorbrug Ravenstein;

  • overwegenproblematiek;

  • station Eindhoven Airport;

verzoekt de regering tevens, dit overzicht, met duiding over nut en noodzaak, mede in relatie tot de lopende MIRT-studies, voorafgaand aan het MIRT-overleg dit najaar aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

De Boer