Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 87

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de A6 in Almere energieneutraal wordt door het plaatsen van zonnepanelen in het knooppunt met de A27;

verzoekt de regering, de kosten en baten in kaart te brengen van het plaatsen van zonnepanelen op veel meer verkeersknooppunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins