Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 94

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op het gebied van verkeersveiligheid op infrastructureel gebied veel te winnen valt;

verzoekt de regering, verkeersveiligheid nadrukkelijker mee te wegen in de besluitvorming rond en prioritering van te realiseren infrastructurele projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj