Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 93

93 Stemmingen moties Waterschade in Zuidoost-Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland, 

te weten: 

  • -de motie-Geurts c.s. over een tegemoetkoming voor de gedupeerden van het extreme weer in Zuidwest-Nederland (31710, nr. 52); 

  • -de motie-Geurts c.s. over zonnepanelen op beschadigde daken in Zuidoost-Nederland (31710, nr. 53); 

  • -de motie-Van Gerven over subsidie voor het vervangen van asbestdaken (31710, nr. 54); 

  • -de motie-Van Gerven/Dik-Faber over voorkomen dat financieel gezonde bedrijven failliet gaan (31710, nr. 55); 

  • -de motie-Leenders/Lodders over de werkgroep die initiatieven inventariseert voor gedupeerden in Zuidoost-Brabant (31710, nr. 56); 

  • -de gewijzigde motie-Lodders over flexibiliteit in de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (31710, nr. 60, was nr. 57); 

  • -de motie-Lodders/Leenders over aandacht voor psychosociale zorg voor gedupeerden van de hagelstorm (31710, nr. 58); 

  • -de motie-Dik-Faber over het inventariseren van de (onverzekerde) schade door het noodweer (31710, nr. 59). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. over een tegemoetkoming voor de gedupeerden van het extreme weer in Zuidwest-Nederland (31710, nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. over zonnepanelen op beschadigde daken in Zuidoost-Nederland (31710, nr. 53). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven over subsidie voor het vervangen van asbestdaken (31710, nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Dik-Faber over voorkomen dat financieel gezonde bedrijven failliet gaan (31710, nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leenders/Lodders over de werkgroep die initiatieven inventariseert voor gedupeerden in Zuidoost-Brabant (31710, nr. 56). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Lodders over flexibiliteit in de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (31710, nr. 60, was nr. 57). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Normaal gesproken zou ik hier niets over zeggen, maar gezien het tijdstip doe ik het toch: in mijn lijst staat dat de moties op stukken nrs. 60 en 58 allebei zijn overgenomen. Dat scheelt weer tijd als dat ook in uw lijst staat. 

De voorzitter:

Nee, dat staat niet op onze lijst. Dat staat op niemands lijst, heb ik gehoord. We gaan stemmen! 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Probeer ik te helpen ... 

De voorzitter:

Ja, dank u wel, mevrouw Keijzer. We gaan gewoon stemmen. 

In stemming komt de motie-Lodders/Leenders over aandacht voor psychosociale zorg voor gedupeerden van de hagelstorm (31710, nr. 58). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber over het inventariseren van de (onverzekerde) schade door het noodweer (31710, nr. 59). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.