Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 64

64 Stemmingen Goedkeuring verdragen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen (34158-(R2048)). 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

De voorzitter:

Is de initiatiefnemer bereid, de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? 

De heer Taverne (VVD):

Voorzitter, u overvalt mij hier een beetje mee. Nee hoor, het zal mij een genoegen zijn. 

De voorzitter:

Dan wens ik u daarbij veel succes. 

(Geroffel op de bankjes)