Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 82

82 Stemmingen moties Diagnostische tussentijdse toets

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Diagnostische tussentijdse toets, 

te weten: 

  • -de motie-Rog c.s. over per direct staken van het experiment met de onderbouwtoets (33661, nr. 8); 

  • -de motie-Grashoff over een instrumentarium dat scholen ondersteunt in het formatieve toetsen in hun reguliere onderwijsproces (33661, nr. 9); 

  • -de motie-Ypma/Straus over het bedrag voor DTT besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedbackcultuur op scholen (33661, nr. 10). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Rog c.s. over per direct staken van het experiment met de onderbouwtoets (33661, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff over een instrumentarium dat scholen ondersteunt in het formatieve toetsen in hun reguliere onderwijsproces (33661, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma/Straus over het bedrag voor DTT besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedbackcultuur op scholen (33661, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.