Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 16

16 Stemming motie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik, 

te weten: 

  • -de motie-Ronnes over het bedingen van meer beleidsvrijheid voor de Nederlandse wetgever (34455, nr. 10). 

(Zie wetgevingsoverleg van 4 juli 2016.) 

In stemming komt de motie-Ronnes over het bedingen van meer beleidsvrijheid voor de Nederlandse wetgever (34455, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.