Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 30

30 Stemmingen moties Verpleeghuiszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Volp/Potters over inzetten van het interventieteam bij instellingen die dat zelf willen (31765, nr. 218); 

  • -de motie-Leijten over een noodfonds van 100 miljoen in verband met onderbezetting (31765, nr. 220); 

  • -de motie-Van der Staaij c.s. over het informeren van de raad van toezicht door IGZ en NZa (31765, nr. 223); 

  • -de motie-Potters c.s. over een goede medicatieveiligheid voor het einde van de zomer (31765, nr. 224); 

  • -de gewijzigde motie-Krol over elk halfjaar over de resultaten van de interventieteams rapporteren (31765, nr. 229, was nr. 226); 

  • -de motie-Voortman/Bergkamp over openbaar maken van gegevens over de tevredenheid van verpleeghuisbewoners en hun naasten (31765, nr. 227); 

  • -de motie-Voortman over een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor het verschil in kwaliteit (31765, nr. 228). 

(Zie vergadering van 6 juli 2016.) 

In stemming komt de motie-Volp/Potters over inzetten van het interventieteam bij instellingen die dat zelf willen (31765, nr. 218). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten over een noodfonds van 100 miljoen in verband met onderbezetting (31765, nr. 220). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. over het informeren van de raad van toezicht door IGZ en NZa (31765, nr. 223). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Potters c.s. over een goede medicatieveiligheid voor het einde van de zomer (31765, nr. 224). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol over elk halfjaar over de resultaten van de interventieteams rapporteren (31765, nr. 229, was nr. 226). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven? 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Ik was al snel gaan staan, voordat u "aangenomen" zei. Wij waren namelijk tegen deze motie. 

De voorzitter:

Hiervan zal in de Handelingen een aantekening worden gemaakt. 

In stemming komt de motie-Voortman/Bergkamp over openbaar maken van gegevens over de tevredenheid van verpleeghuisbewoners en hun naasten (31765, nr. 227). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman over een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor het verschil in kwaliteit (31765, nr. 228). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De voorzitter:

Hiermee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.