Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 18

18 Stemmingen moties Spitsmijdenprojecten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Spitsmijdenprojecten, 

te weten: 

  • -de motie-Hoogland/Visser over het maximeren van de periode van het uitkeren van geld voor het mijden van de spits (29398, nr. 519); 

  • -de motie-Visser over het terugbetalen van onterecht uitgekeerde beloningen voor reizen buiten de spits (29398, nr. 520); 

  • -de motie-Visser over het alleen in uitzonderlijke gevallen toestaan van automatisch fotograferen of registreren (29398, nr. 521); 

  • -de motie-Belhaj over het niet inzetten van kentekenregistratie via ANPR voor spitsmijdenprojecten (29398, nr. 522). 

(Zie vergadering van 5 juli 2016.) 

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser over het maximeren van de periode van het uitkeren van geld voor het mijden van de spits (29398, nr. 519). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser over het terugbetalen van onterecht uitgekeerde beloningen voor reizen buiten de spits (29398, nr. 520). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Visser over het alleen in uitzonderlijke gevallen toestaan van automatisch fotograferen of registreren (29398, nr. 521). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Belhaj over het niet inzetten van kentekenregistratie via ANPR voor spitsmijdenprojecten (29398, nr. 522). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.