Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 15

15 Stemming Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (34455). 

(Zie wetgevingsoverleg van 4 juli 2016.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.