Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 60

60 Tweede regeling van werkzaamheden (Stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, deel ik aan de Kamer mee dat het lid Krol bij de stemmingen van hedenmiddag over het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XV) geacht wenst te worden tegen het amendement-Grashoff (34485-XV, nr. 4) te hebben gestemd. 

Het woord is aan de heer Voordewind. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik houd mijn motie (21501-20, nr. 1108) bij punt 41, de stemmingen over de Europese top, aan. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (21501-20, nr. 1108) opnieuw aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.