Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 63

63 Stemmingen moties Wijkverpleging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wijkverpleging, 

te weten: 

  • -de motie-Dik-Faber over voorkómen dat één tarief leidt tot verschraling in het aanbod (29689, nr. 732); 

  • -de motie-Leijten over wijkverpleegkundigen niet opzadelen met twee verantwoordingssystemen (29689, nr. 733); 

  • -de motie-Bergkamp/Van der Staaij over 24 uurszorg voor patiënten met een terminale zorgvraag (29689, nr. 734); 

  • -de motie-Rutte over de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen (29689, nr. 735); 

  • -de motie-Keijzer over vastleggen dat de tarieven van de oude bekostiging niet lager zijn dan in 2016 (29689, nr. 736); 

  • -de motie-Wolbert over een doortastende en zorgvuldige invoering van het geïntegreerde tarief (29689, nr. 737); 

  • -de motie-Wolbert over de vrijheid voor de wijkverpleegkundige om de zorg te indiceren die zij nodig acht (29689, nr. 738). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Dik-Faber over voorkómen dat één tarief leidt tot verschraling in het aanbod (29689, nr. 732). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten over wijkverpleegkundigen niet opzadelen met twee verantwoordingssystemen (29689, nr. 733). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Van der Staaij over 24 uurszorg voor patiënten met een terminale zorgvraag (29689, nr. 734). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rutte over de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen (29689, nr. 735). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer over vastleggen dat de tarieven van de oude bekostiging niet lager zijn dan in 2016 (29689, nr. 736). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wolbert over een doortastende en zorgvuldige invoering van het geïntegreerde tarief (29689, nr. 737). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolbert over de vrijheid voor de wijkverpleegkundige om de zorg te indiceren die zij nodig acht (29689, nr. 738). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.