Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 19

19 Stemmingen overige moties Uitkomsten Europese top van 28 en 29 juni

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top van 28 en 29 juni 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Voordewind c.s. over hervormingen op het terrein van soevereiniteit (21501-20, nr. 1130); 

  • -de motie-Van Bommel c.s. over niet akkoord gaan met voorlopige inwerkingtreding van CETA (21501-20, nr. 1131); 

  • -de motie-Grashoff/Maij over geen concessies in bonuswetgeving voor banken die zich in Nederland willen vestigen (21501-20, nr. 1132); 

  • -de motie-Thieme c.s. over strikte toepassing van het Nederlandse bonusbeleid (21501-20, nr. 1134); 

  • -de motie-Omtzigt c.s. over de EU-hervormingsagenda op papier zetten (21501-20, nr. 1135). 

(Zie vergadering van 5 juli 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Van Bommel c.s. (21501-20, nr. 1131) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Bommel, Jasper van Dijk, Thieme en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1137, was nr. 1131 (21501-20). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. over hervormingen op het terrein van soevereiniteit (21501-20, nr. 1130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bommel c.s. over niet akkoord gaan met voorlopige inwerkingtreding van CETA (21501-20, nr. 1137, was nr. 1131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Voordewind. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie zou graag een brief van het kabinet ontvangen waarin het ingaat op de vraag hoe de motie op stuk nr. 1130 zal worden uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Maij over geen concessies in bonuswetgeving voor banken die zich in Nederland willen vestigen (21501-20, nr. 1132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Thieme c.s. over strikte toepassing van het Nederlandse bonusbeleid (21501-20, nr. 1134). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. over de EU-hervormingsagenda op papier zetten (21501-20, nr. 1135). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.