Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 61

61 Stemmingen moties Renovatie Binnenhof

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof, 

te weten: 

  • -de motie-Koolmees c.s. over de variant met de gefaseerde verbouwing mee ontwikkelen in de verdere uitwerking (34293, nr. 23); 

  • -de motie-Krol c.s. over vergunningverlening voor nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel (34293, nr. 24); 

  • -de motie-Madlener over onderzoek naar sloop en hoogbouw van het Hotel (34293, nr. 25); 

  • -de motie-De Caluwé c.s. over niet accommoderen van Prinsjesdag op het Binnenhof (34293, nr. 26). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Koolmees c.s. over de variant met de gefaseerde verbouwing mee ontwikkelen in de verdere uitwerking (34293, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol c.s. over vergunningverlening voor nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel (34293, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Madlener over onderzoek naar sloop en hoogbouw van het Hotel (34293, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Caluwé c.s. over niet accommoderen van Prinsjesdag op het Binnenhof (34293, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.