Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 97

97 Stemming motie Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming (34444, nr. 14); 

  • -de motie-Öztürk over de criteria voor de selectie van onderwerpen voor het vragenuur (34444, nr. 15). 

(Zie wetgevingsoverleg van 27 juni 2016.) 

In stemming komt de motie-Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming (34444, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk over de criteria voor de selectie van onderwerpen voor het vragenuur (34444, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en Houwers voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.