Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 85

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het stedelijk mobiliteitsplan van de stad Utrecht de verkeersstromen op rijkswegen rondom de stad Utrecht zal beïnvloeden hetgeen effecten zal hebben op het verkeersaanbod op bijvoorbeeld de A27, de A12 en de A2;

verzoekt de regering, in overleg met de stad Utrecht te treden teneinde te voorkomen dat stedelijke plannen de verkeersstromen buiten de stad te zeer beïnvloeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert