Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 22

22 Stemmingen Versterking veiligheidsbelang mijnbouw

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (34348). 

(Zie vergadering van 6 juli 2016.) 

De voorzitter:

Het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 18) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

Het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 48) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smaling (stuk nr. 53, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 53 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 8) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Smaling c.s. (stuk nr. 96) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber (stuk nr. 62, I) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 62 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzigde subamendement-Wassenberg/Van Tongeren (stuk nr. 102, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde subamendement de overige op stuk nr. 102 voorkomende nader gewijzigde subamendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Veldhoven c.s. (stuk nr. 100, I) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 100 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jan Vos c.s. (stuk nr. 103, I) tot het invoegen van een onderdeel Aa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 103 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber c.s. (stuk nr. 64, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 64 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Tongeren c.s. (stuk nr. 41, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 41 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Tongeren c.s. (stuk nr. 94) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smaling (stuk nr. 105, I) tot het invoegen van een onderdeel Ca. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 105 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber c.s. (stuk nr. 30, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Veldhoven c.s. (stuk nr. 60, I) tot het invoegen van een onderdeel H0a. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 60 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

De heer Kuzu/Öztürk):

Mijn fractie wordt geacht voor het amendement op stuk nr. 30 en het laatste amendement gestemd te hebben. 

De voorzitter:

Hiervan zal een aantekening in de Handelingen worden opgenomen. 

In stemming komt het amendement-Wassenberg c.s. (stuk nr. 43, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 43 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Tongeren c.s. (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Bosman c.s. (stuk nr. 68). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber c.s. (stuk nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Smaling (stuk nr. 104). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren c.s. (stuk nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 66). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smaling/Wassenberg (stuk nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder c.s. (stuk nr. 99) tot het invoegen van een onderdeel Oa bis. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smaling (stuk nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder c.s. (stuk nr. 98, I) tot het invoegen van een onderdeel Ra. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 98 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder c.s. (stuk nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Smaling (stuk nr. 61) tot het invoegen van de onderdelen Xa t/m Xd. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder (stuk nr. 65) tot het invoegen van de onderdelen Xa t/m Xc. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren/Van Veldhoven (stuk nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder c.s. (stuk nr. 56) tot het invoegen van een artikel IIIa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 36) tot het invoegen van een artikel IIIa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 8) tot het invoegen van een onderdeel Aa, het amendement-Smaling (stuk nr. 96) tot het invoegen van een onderdeel Aa, de gewijzigde amendementen-Jan Vos (stuk nrs. 103, I tot en met IV) tot het invoegen van een onderdeel Aa, de amendementen-Dik-Faber (stuk nrs. 64, I tot en met IX), de nader gewijzigde amendementen-Van Tongeren (stuk nrs. 41, I tot en met IV), het amendement-Bosman (stuk nr. 68), het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 66), het amendement-Agnes Mulder (stuk nr. 99) tot het invoegen van een onderdeel Oa bis, de amendementen-Agnes Mulder c.s. (stuk nrs. 98, I en II) tot het invoegen van een onderdeel Ra, het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 35) en het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 36) tot het invoegen van een artikel IIIa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.