Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 83

83 Stemmingen moties Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Passend onderwijs, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over mogelijkheden om bovenregionale voorzieningen die zowel zorg als onderwijs aanbieden te financieren (31497, nr. 211); 

  • -de motie-Siderius over in elk samenwerkingsverband doorzettingsmacht organiseren (31497, nr. 212); 

  • -de motie-Siderius over wettelijk vastleggen van het recht op speciaal onderwijs (31497, nr. 213); 

  • -de motie-Van Meenen c.s. over actie ondernemen om het aantal thuiszitter drastisch omlaag te brengen (31497, nr. 214); 

  • -de motie-Ypma over onderwijs op een andere locatie dan school voor leerlingen die nu geen onderwijs volgen (31497, nr. 216); 

  • -de motie-Ypma over een format voor uniformering van een deel van het Ontwikkelingsperspectief (31497, nr. 217); 

  • -de motie-Rog/Ypma over bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders (31497, nr. 218). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Siderius over mogelijkheden om bovenregionale voorzieningen die zowel zorg als onderwijs aanbieden te financieren (31497, nr. 211). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Siderius over in elk samenwerkingsverband doorzettingsmacht organiseren (31497, nr. 212). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius over wettelijk vastleggen van het recht op speciaal onderwijs (31497, nr. 213). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. over actie ondernemen om het aantal thuiszitter drastisch omlaag te brengen (31497, nr. 214). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma over onderwijs op een andere locatie dan school voor leerlingen die nu geen onderwijs volgen (31497, nr. 216). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma over een format voor uniformering van een deel van het Ontwikkelingsperspectief (31497, nr. 217). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rog/Ypma over bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders (31497, nr. 218). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Rog (CDA):

Voorzitter. Ik zou graag een brief ontvangen van het kabinet waarin het toelicht hoe het mijn motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Om te voorkomen dat we te vroeg klaar zijn: ik weet niet zeker of u ons genoemd hebt bij de vorige ronde, bij de laatste stemming. 

De voorzitter:

U wordt geacht voor te zijn, begrijp ik. Dat wordt opgenomen in de Handelingen.