Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 74

74 Stemmingen moties Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi,

te weten:

  • -de motie-Madlener over inzetten van meer middelen voor het tegengaan van geweld in het openbaar vervoer (23645, nr. 626);

  • -de motie-Madlener over sneller reageren op geweld door groepjes Marokkaanse jongeren (23645, nr. 627);

  • -de motie-Van Helvert over opheffen van de verplichting om in en uit te checken bij het overstappen (23645, nr. 628);

  • -de motie-De Boer over een tussentijdse balans inzake het Programma Hoogfrequent Spoor (23645, nr. 629);

  • -de motie-De Boer/Van Veldhoven over een adequaat informatiesysteem over het gebruik van het openbaar vervoer (23645, nr. 630);

  • -de motie-De Boer/Hoogland over beter integreren van doelgroepenvervoer in het reguliere vervoer (23645, nr. 631).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Helvert (23645, nr. 628) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Helvert en De Boer, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reeds geruime tijd gesproken wordt over het opheffen van de verplichting om in- en uit te checken bij het overstappen naar andere vervoerders, doch dat resultaten uitblijven;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe enkelvoudig in- en uitchecken zo goed mogelijk en op welke termijn kan worden gerealiseerd en met het NOVB een plan op te stellen om dit te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 632, was nr. 628 (23645).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Madlener over inzetten van meer middelen voor het tegengaan van geweld in het openbaar vervoer (23645, nr. 626).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener over sneller reageren op geweld door groepjes Marokkaanse jongeren (23645, nr. 627).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert/De Boer over opheffen van de verplichting om in en uit te checken bij het overstappen (23645, nr. 632, was nr. 628).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer over een tussentijdse balans inzake het Programma Hoogfrequent Spoor (23645, nr. 629).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Van Veldhoven over een adequaat informatiesysteem over het gebruik van het openbaar vervoer (23645, nr. 630).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland over beter integreren van doelgroepenvervoer in het reguliere vervoer (23645, nr. 631).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.